Γάμοι

Μαιος 2012.

Το Σάββατο 12-05-2012 στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεδινού παντρεύονται ο Νικόλαος Βουτσινάς και η Χριστίνα Μπάντσου, τους ευχόμαστε κάθε ευτυχία!

Ιούνιος 2012.

Την Κυριακή 24-06-2012 στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεδινού παντρεύονται ο Δημήτριος Ζουμπούλης και η Μαρία Ελεζόγλου. Τους Ευχόμαστε κάθε ευτυχία!

Ιούλιος 2012.

Το Σάββατο 14 Ιουλίου 2012 στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεδινού παντρεύονται ο Θεοφάνης Χνιτίδης και η Μπαχτσεβάνη Δήμητρα. Τους Ευχόμαστε κάθε ευτυχία!

Σεπτεμβριος 2012

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου παντρεύονται στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεδινού Κιλκίς ο Αθανάσιος Χαιδούδης και η Αναστασία Σταυρούλη. Τους Ευχόμαστε κάθε ευτυχία!