Πολιτιστικός Σύλλογος

Ορφέας.

Το 1972 ιδρύθηκε από τους νέους του χωριού ο Λαογραφικός Όµιλος «ΟΡΦΕΑΣ Πεδινού, µε σκοπό τη διατήρηση των εθίµων και της παράδοσης που έφεραν µαζί τους οι Θρακιώτες από την Ανατολική Θράκη. Από τότε ο σύλλογος έχει µια λαµπρή πορεία και διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου.

Ο Σύλλογος διατηρεί µια µόνιµη έκθεση παλιών φωτογραφιών, διαθέτει βιβλιοθήκη και ιµατιοθήκη µε παραδοσιακές φορεσιές και συντηρεί τµήµατα εκµάθησης παραδοσιακών χορών, δίνοντας, βεβαίως, προτεραιότητα στους χορούς της Θράκης. Έχει δώσει πλήθος παραστάσεων, τόσο εντός Ελλάδας, όσο και στο εξωτερικό. Διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις. Κορυφαία όµως είναι η διοργάνωση τριήµερων εκδηλώσεων µε την επωνυµία: "Πεδινιώτικα", που πραγµατοποιούνται το Δεκαπενταύγουστο, µε την ευκαιρία του πανηγυριού του χωριού.

Στο Πεδινό, τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται και Σύλλογος Γυναικών που δηµιούργησε αξιόλογη χορωδία και διαθέτει συλλογή από παλαιά αντικείµενα και στρωσίδια του σπιτιού.

Από το 2002 οι δύο Σύλλογοι συστεγάζονται στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πεδινού, όπου λειτουργούν και οι µόνιµες εκθέσεις των φωτογραφιών και των αντικειµένων.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον σύλλογο μπορείτε να δείτε εδώ την σελίδα στο Facebook.