Παλιές Φωτογραφίες

Φωτογραφία απο το 1923, Ελληνικός Στρατός

Παντοπωλειο

Πρόσκοποι