Φωτογραφίες Μπάσκετ

1990-91

Απο Αριστερα Ορθιοι. Αλεξογλου Μ, Αλέξης, Καλαιτζίδης Μ, Καβαλτζής Χ, Ζώτος Γ, Κατσικάρης Σ, Σταυρούλης Π, Ζλάτκος Ν, Τρέλλας Δ.

Καθιστοί, Ζάλτος Θ, Σπύρου Η, Ζώτος Α, Κρεμμύδας Δ, Ρωσσόπουλος Κ, Ζλάτκος Α.

1991-92

Απο Αριστερα Ορθιοι. Τρέλλας Δ, Καβαλτζής Χ, ?, Αλεξογλου Μ, Αλέξης, Σταυρούλης Π.

Καθιστοί, Ζώτος Α, Καλαιτζίδης Μ, Ζλάτκος Α, Ζάλτος Θ, Κατσικάρης Σ, Ζώτος Γ.

1995-96