Φωτογραφίες Χωριού

Εκκλησία

Δάσος χωριού

Βόρεια Είσοδος.

Κύριος Δρόμος

Δημοτικό Σχολείο.

Κύρια Είσοδος απο Νότια.

Πάρκο κοντά στην 'Σκάρπα'

Βρύση στην Εισοδο του Χωριού αναφέρει...

ΟΣΟΝ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΕ

ΑΝΑΓΚΗ ΘΡΑΚΕΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩΣΙ

ΤΗΝ ΓΗΝ ΗΝ ΑΠΟ ΤΟΣΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ.

(ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΚΤ 1922)